Kategori: Alat Ukur Kadar Air

Alat Ukur Kadar Air atau Moisture Meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kadar / kandungan air pada bahan tertentu. Pada beberapa produk seperti bijian, kayu, bahkan kain kualitasnya sangat ditentukan oleh kandungan air di dalamnya.

Jenis Alat Ukur Kadar Air – Moisture Meter

Kini pengukuran kandungan air pada suatu bahan sudah mudah dilakukan menggunakan Moisture Meter. Sementara itu, moisture meter sendiri ada beberapa jenis yaitu :

  • Grain Moisture Meter : Digunakan untuk mengukur kandungan air pada bahan seperti biji-bijian, banyak digunakan oleh kalangan pertanian.
  • Wood Moisture Meter : Digunakan untuk mengukur kandungan air pada bahan kayu, banyak digunakan untuk industri perkayuan hingga meubel.
  • Paper Moisture Meter : Digunakan untuk mengukur kandungan air pada bahan seperti kertas, karton dan sejenisnya, kalangan industri kertas hingga yang menggunakan kertas sebagai kemasan produknya banyak menggunakan alat ini.
  • Meat Moisture Meter : Digunakan untuk mengukur kandungan air yang terdapat pada bahan makanan yaitu daging baik daging ayam, sapi, ikan, dsb.

Moisture meter sendiri umumnya ada 2 tipe atau model yaitu model tusuk dan tuang. Model tusuk menggunakan semacam jarum yang nantinya ditusukkan ke bahan yang akan diukur. Sedangkan model tuang menggunakan semacam tabung untuk menaruh sampel bahan yang akan diukur.

Cara Menggunakan Alat Pengukur Kadar Air

  • Tekan tombol ON pada alat untuk menyalakannya.
  • Pilihlah dahulu mode pengukuran yang akan dilakukan. Mode ini dipilih berdasarkan bahan yang akan diukur kandungan airnya.
  • Apabila alat bermodel tusuk maka tusukkan probe pada bahan yang akan diukur, sedangkan bila model tuang maka tuangkan sampel bahan ke dalam tabung sampel.
  • Biarkan selama beberapa saat, alat akan secara otomati mengukur kadar atau kandungan air yang terdapat pada bahan.
  • Setelah alat selesai melakukan pengukuran maka hasilnya akan ditampilkan pada layar LCD alat ini dalam bentuk angka digital.

Silahkan pilih produk sesuai kebutuhan anda.